Politika privatnosti


Privredno društvo Belodore d.o.o., Podgorica, sa sjedištem na adresi Bulevar Džordža Vašingtona br.65, registarski broj: 50968285, PIB: 03359638, PDV Reg. br.  30/31-23287-1, adresa za prijem elektronske pošte podrska@belodore.me, prilikom obrade podataka o ličnosti pridržava se odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: „Zakon“) i svih drugih zakonskih i podzakonskih akata.

Dragi kupci, molimo Vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti prije zaključivanja Vaše porudžbine. Ovo obavještenje objašnjava vrste ličnih podataka koje prikupljamo, kako ih koristimo, sa kim ih delimo i kako štitimo Vaše podatke, kao i vaša prava u pogledu istih.


Korišćenje Vaših informacija

Belodore prepoznaje važnost zaštite privatnosti Vaših ličnih i finansijskih informacija. Uvedene su stroge mjere bezbjednosti kako bismo na adekvatan način mogli da zaštitimo Vaše podatke. Kada koristite sajt (veb sajt www.belodore.me), Belodore prikuplja Vaše određene podatke. Kada se registrujete na sajt Belodore, kako biste koristili našu online prodavnicu ili se prijavite za Newsletter, morate nam dati svoj pristanak za obradu i korišćenje Vaših ličnih podataka u skladu sa ovom Politikom privatnosti.
Imate pravo da opozovete pristanak u svakom trenutku, s tim da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka prije opoziva.

Ugovor o Politici privatnosti se odnosi na sve korisnike našeg sajta.

 

Koje podatke prikupljamo od Vas?

Belodore prikuplja lične podatke posjetilaca sajta koji se registruju i ostave svoje informacije, tj. koji koriste našu online prodavnicu. Dodatno, koristimo kolačiće (cookies) koji prate IP adrese tako da možemo poboljšati naše usluge, kao i Vaše iskustvo kupovine. Vaše ime, pol, datum rođenja, adresa za isporuku porudžbine, e-mail adresa i broj telefona se ubrajaju u podatke koje prikupljamo. Zbog Vaše bezbednosti čuvamo i šifrovanu evidenciju Vaše lozinke za prijavljivanje na naš sajt.

Napominjemo da ne prikupljamo lične informacije od bilo koga ispod osamnaest godina starosti. Ukoliko imate ispod osamnaest godina, molimo Vas da pitate roditelje ili staratelje da se registruju, a zatim koristite mogućnosti online kupovine. Molimo Vas da samostalno ne ostavljate nikakve lične podatke ukoliko ste mlađi od osamnaest godina.

Vaše lične podatke koristite prilikom registracije na našoj stranici, upravljanja našim web uslugama, i/ili da izvršite sve naloge koje zahtevate na našem sajtu. Komunikaciju putem elektronske pošte, koristićemo samo ukoliko tako nešto odobrite prilikom unošenja svojih ličnih podatka. U suprotnom, možemo koristiti Vaše informacije samo kako biste pratili naš rad i tako poboljšali naše usluge ili ostvarili komunikaciju sa Vama isključivo  u Vašem interesu.

 

Zaštita Vaših podataka

Zabranjen je svaki vid prodaje, iznajmljivanje i otkrivanje podataka - ličnog imena, adrese, elektronske adrese i drugih informacija naših kupaca trećoj strani van naše kompanije.  Vaše lične informacije mogu biti obrađene od strane trećih lica isključivo u svrhu pomaganja promjenama sajta Belodore i podležu strogim ugovornim obavezama poverljivosti.

Zadržavamo pravo da podijelimo Vaše podatke unutar naše kompanije, uključujući i povezana pravna lica u zemlji i inostranstvu, ali tako da možete primati obavještenja o artiklima, koji Vam mogu biti interesantni. Pored toga, Vaše podatke ustupamo i kuriskoj službi City express radi realizacije Vaše kupovine. Vaše podatke možemo otkriti isključivo ukoliko to zahtjeva zakon ili su u vezi sa pravnim zahtjevom ili postupkom. Ako je kompanija Belodore kupljena od strane drugog entiteta, informacije sajta Belodore mogu biti dostupne novom entitetu.


Bezbjednost podataka

Belodore koristi odgovarajuće mjere bezbednosti kako bismo na adekvatan način zaštitili informacije koje nam dajete. 

 

Prihvatanje kolačića (Cookies)

Kolačići (Cookies) su djelovi informacija svakog sajta koji se mogu poslati Vašem pretraživaču u svrhe poboljšavanja Vaših online aktivnosti. Koristimo kolačiće da bismo utvrdili koje stranice ste posjetili i koliko često, kako biste pri povratku na sajt imali što bolje iskustvo sa nama. Na primjer, kolačići omogućavaju da sačuvate Vašu lozinku tako da je ne morate ponovo da unositi svaki put kada posjetite naš sajt. 

Većina web pretraživača automatski prihvata kolačiće, ali ih ne morate nužno prihvatiti. Kako biste onemogućili kolačiće, trebalo bi da pristupite "Help" odjeljku na Vašem pretraživaču ili pročitate informacije koje ste dobili uz vaš pretraživač. Vaše posete našem sajtu će biti znatno poboljšane ako su analitički kolačići omogućeni. Za više detalja o kolačićima posetite https://www.allaboutcookies.org/.

 

Istinitost podataka

Prihvatanjem Politike privatnosti garantujete da su lični podaci, koje ostavljate na našem sajtu, istiniti, tačni, vjerodostojni i aktuelni u svakom pogledu. Dodatno, prihvatanjem postajete saglasni da se nećete lažno predstavljati u ime druge osobe niti ćete koristiti lažno ime ili ime za čiju upotrebu niste ovlašćeni.

Pristupom i korišćenjem našeg sajta, pristajete na prikupljanje, korišćenje i otkrivanje Vaših podataka kako što je propisano u ovom Ugovoru o privatnosti. Belodore zadržava pravo da povremeno ažurira svoju Politiku privatnosti, a na Vama je da pratite promjene na našem sajtu. O svim promenama Politike privatnosti bićete obaviješteni putem elektronske pošte.

Ukoliko ste registrovani na našem sajtu i želite da izbrišete Vašu registraciju i lične podatke iz naše baze podataka, molimo Vas da nas kontaktirate. 

Bezbjednost ličnih i finansijskih podataka prilikom online kupovine obezbjeđena je kroz zaštitu povjerljivih podataka o transakciji. 

 

Zaštita privatnosti korisnika

Savjesno se obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima i korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Kupci zadržavaju mogućnost izbora da budu obrisani iz naše baze podataka.

Lični podaci o kupcima su dostupni isključivo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni i poslovni partneri su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti. Prikupljeni podaci na ovaj način čuvaju se 10 godina.


Prava korisnika

Svi naši korisnici imaju na raspolaganju veliki broj prava koja se odnose na mogućnost uticaja na način prikupljanja i obradu njihovih podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom, a čiju primjenu smo obezbedili.
Tako svako lice koje smatra da smo prikupili i obrađujemo ili smo obrađivali njegove podatke o ličnosti ima:
1. Pravo na pristup, odnosno pravo da zahtijeva informaciju o tome da li obrađujemo njegove podatke o ličnosti kao i pristup tim podacima.
2. Pravo ispravke, odnosno pravo da zahtijeva da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave.
U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.
3. Pravo na brisanje, odnosno pravo da od nas zahtijeva da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu, koji će biti izbrisani bez nepotrebnog odlaganja a u skladu sa Zakonom.
4. Pravo na ograničenje obrade, odnosno pravo da zahtijeva da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči.
U slučaju ostvarenja ovog Prava na ograničenje obrade, takve podatke o ličnosti dalje ćemo obrađivati samo na osnovu pristanka lica koje koristi ovo Pravo na ograničenje obrade, osim ako se radi o njihovom pohranjivanju ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva ili zbog zaštite prava drugih fizičkih, odnosno pravnih lica ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa.
5. Pravno na prenos, odnosno pravo da njegove podatke o ličnosti primi od nas u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i pravo da zahteva da se ovi podaci prenesu drugom rukovaocu bez ometanja sa naše strane.
6. Pravo na prigovor, odnosno pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem i u toj situaciji dalje nećemo obrađivati podatke o ličnosti u te svrhe.
7. Pravo na obavještenje u slučaju povrede
Ukoliko dođe do povrede podataka o ličnosti koje smo prikupili i obrađujemo/obrađivali obavezujemo se, ako povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavijesti lice na koje se takvi lični podaci odnose, pri čemu će u takvom obavještenju biti navedeno najmanje ime i kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti ili informacije o drugom načinu na koji se mogu dobiti podaci o povredi, opis mogućih posljedica povrede, opis mjera koje smo preduzeli ili čije je preduzimanje predloženo u vezi sa povredom, uključujući i mjere koje su preduzete u cilju umanjenja štetnih posledica.
8. Pravo na podnošenje pritužbe

 

Obrađivači
Mi sarađujemo sa trećim licima kojima možemo predati podatke o ličnosti radi obrađivanja (dalje: Obrađivači). Obrađivači sa kojima sarađujemo su lica koja u potpunosti garantuju primjenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mjera, na način koji obezbjeđuje da se obrada vrši u skladu sa odredbama Zakona i da se obezbjeđuje zaštita prava lica na koje se podaci odnose. Takvi Obrađivači, sa kojima zaključujemo ugovore u svemu u skladu sa Zakonom, postupaju isključivo u skladu sa našim instrukcijama kojima se određuje svrha obrade.

 

Internet stranice trećih lica
Na našoj internet stranici moguće je postojanje linkova internet stranica trećih lica koja imaju sopstvena pravila privatnosti i zaštite podataka sa kojima se možete upoznati na internet stranicama trećih lica, pa shodno tome mi nismo odgovorni za iste.

 

Kontakt

U vezi svih svojih pitanja i ostvarivanja prava u skladu sa Zakonom možete nas kontaktirati na e-mail: podrska@belodore.me ili pozivom na broj telefona: +382-67-109-966. 

Želimo da Vam pružimo najbolje moguće korisničko iskustvo. Nadamo se da će navedeni odjeljci pružiti odgovor na Vaša pitanja, u suprotnom, budite slobodni da nas kontaktirate.

Politika privatnosti poslednji put je ažurirana 02.08.2021.